Novinky

Investície do udržateľného domova sú kľúčové

Máme jasnú víziu – ekologicky udržateľné technológie. Sme presvedčení, že budúcnosť patrí inteligentnému, energeticky účinnému, ekologicky šetrnému a navyše aj vysoko komfortnému riešeniu bývania.

My všetci sme morálne zodpovední za zachovanie našej prírody a životného prostredie aj pre budúce generácie. Je preto celkom nevyhnutné znižovať svoj negatívny vplyv naň elimináciou využívania fosílnych palív a minimalizáciou svojej uhlíkovej stopy. Zmena našich návykov je nevyhnutná. Príroda ako taká dokáže existovať aj bez nás, my však bez nej nie.
Sme presvedčení, že investície do udržateľného domova sa oplatia – prinášajú vám komfort a sú šetrné ku životnému prostrediu i vašej peňaženke.

 

Cieľom výstavby novovznikajúcej mestskej štvrte Panské Pole je vytvorenie jedinečnej mestskej štruktúry, spĺňajúcej súčasné aj budúce nároky na výstavbu urbanistických celkov s dôrazom na integrované ekologické riešenia a vhodné dispozície bytov.

#1 Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je jasnou voľbou, pokiaľ ide o spojenie úspory nákladov na vykurovanie a ekologickej výroby tepla. Tepelnú energiu obsiahnutú v okolí mení pomocou elektrickej energie na úžitkové teplo. Dokáže získať až 5x viac úžitkového tepla v porovnaní so spotrebou elektrickej energie potrebnej na jeho chod. Získaná energia sa využije na ohrev teplej úžitkovej vody a na kúrenie v chladných ročných obdobiach. Rovnako efektívne ako teplo, vie tepelné čerpadlo vyrobiť tiež chlad, ktorý sa môže efektívne využiť počas letných tropických dní, či nocí prostredníctvom predpripraveného systému chladenia.
Tepelné čerpadlo má navyše, v porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami, ešte významnú ekologickú výhodu: jeho prevádzka si nevyžaduje žiadne fosílne palivá (plyn resp. uhlie, ako vyčerpateľné zdroje, ktorých zásoby sú obmedzené). Taktiež nemá za následok vypúšťanie žiadnych exhalátov do ovzdušia. Tým, že sa energetická spotreba bytov vykrýva inteligentnými vysoko účinnými technológiami sa zároveň dosiahe zásadné zníženie platieb za dodávky spotrebovaných energií jednotlivých bytov. Vedeli ste, že platby za dodávky energií sú v inteligentných bytových domoch až o -52% nižšie ako v bytových domoch s konvenčnými zdrojmi energie?

 

#2 Fotovoltická elektráreň

Zelená elektrina zo slnka je obnoviteľná a šetrná ku životnému prostrediu. Solárne elektrické systémy (fotovoltické systémy) premieňajú svetelnú energiu na elektrinu a sú jednými z najčistejších technológií vyrábajúcimi energiu, ktoré sú na trhu dostupné. Nespôsobujú znečistenie vzduchu, neprodukujú nebezpečný odpad, sú bezhlučné, nevyžadujú dodávku paliva. Navyše, táto čistá energia je nám dostupná zadarmo.
Fotovoltický systém inštalovaný na strešnej konštrukcii bytového domu zabezpečuje významnú časť spotreby elektriny spoločných priestorov domu (osvetlenie, bytový vrátnik, obehové čerpadlá kúrenia a chladenia, bezpečnostné kamery atď. ). Zároveň tiež zabezpečuje núdzové osvetlenie schodísk a ostatných spoločných priestorov počas výpadku elektriny z distribučnej sústavy, čím prispeeva ku zvýšeniu pasívnej bezpečnosť obyvateľov domu.

 

Ďalší článok: 10 dôvodov, prečo si vybrať bývanie Panské pole
Tichá
lokalita
Atraktívne
bývanie
Spolupráca
s architektom
Showroom
vo Vrábľoch