Udržateľnosť

Investície do udržateľného domova sú kľúčové

Máme jasnú víziu – ekologicky udržateľné technológie. Sme presvedčení, že budúcnosť patrí inteligentnému, energeticky účinnému, ekologicky šetrnému a navyše aj vysoko komfortnému riešeniu bývania.

My všetci sme morálne zodpovední za zachovanie našej prírody a životného prostredie aj pre budúce generácie. Je preto celkom nevyhnutné znižovať svoj negatívny vplyv naň elimináciou využívania fosílnych palív a minimalizáciou svojej uhlíkovej stopy. Zmena našich návykov je nevyhnutná. Príroda ako taká dokáže existovať aj bez nás, my však bez nej nie.

Sme presvedčení, že investície do udržateľného domova sa oplatia – prinášajú vám komfort a sú šetrné ku životnému prostrediu i vašej peňaženke.

Cieľom výstavby novovznikajúcej mestskej štvrte Panské Pole je vytvorenie jedinečnej mestskej štruktúry, spĺňajúcej súčasné aj budúce nároky na výstavbu urbanistických celkov s dôrazom na integrované ekologické riešenia a ergonomicky vhodné dispozície bytov.

#1 Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je jasnou voľbou, pokiaľ ide o spojenie úspory nákladov na vykurovanie a ekologickej výroby tepla. Tepelnú energiu obsiahnutú v okolí mení pomocou elektrickej energie na úžitkové teplo. Dokáže získať až 5x viac úžitkového tepla v porovnaní so spotrebou elektrickej energie potrebnej na jeho chod. Získaná energia sa využije na ohrev teplej úžitkovej vody a na kúrenie v chladných ročných obdobiach. Rovnako efektívne ako teplo však vie tepelné čerpadlo vyrobiť tiež chlad, ktorý sa môže užitočne využiť počas letných tropických dní, či nocí prostredníctvom systému fancoilového chladenia.

Tepelné čerpadlo má však, v porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami, navyše ešte jednu významnú ekologickú výhodu: jeho prevádzka si nevyžaduje žiadne fosílne palivá (plyn resp. uhlie, ako vyčerpateľné zdroje, ktorých zásoby sú obmedzené). Taktiež nemá za následok vypúšťanie žiadnych exhalátov do ovzdušia. Tým, že sa energetická spotreba bytov vykrýva inteligentnými vysoko účinnými technológiami sa zároveň dosiahe zásadné zníženie platieb za dodávky spotrebovaných energií jednotlivých bytov. Viete, že platby za dodávky energií sú v inteligentných bytových domoch až o 50% nižšie ako v bytových domoch s konvenčnými zdrojmi energie? Inteligentné riešenia popri životnom prostredí teda výrazne šetria tiež aj Vašu peňaženku.

#2 Fotovoltika

Zelená elektrina zo slnka je obnoviteľná a šetrná ku životnému prostrediu. Solárne elektrické systémy (fotovoltické systémy) premieňajú svetelnú energiu na elektrinu a sú jednými z najčistejších technológií vyrábajúcimi energiu, ktoré sú na trhu dostupné. Nespôsobujú znečistenie vzduchu, neprodukujú nebezpečný odpad, sú bezhlučné, nevyžadujú dodávku paliva. Navyše, táto čistá energia je ľudstvu dostupná celkom zdarma.

Fotovoltický systém inštalovaný na strešnej konštrukcii bytového domu zabezpečuje významnú časť spotreby elektriny spoločných priestorov domu. Zabezpečuje tiež ich núdzové osvetlenie počas výpadku distribučnej sústavy. Tým nielen šetrí energiu, ale tiež prispieva ku zvýšeniu pasívnej bezpečnosť obyvateľov domu.

#3 Stavebný systém

Udržateľný eko-friendly stavebný systém je kľúčový. Obvodové steny stavby ako i   všetky medzibytové priečky sú v širokom rozsahu zhotovené z tvaroviek Durisol – inovatívneho a 100% ekologického stavebného materiálu na prírodnej báze, minimalizujúceho uhlíkovú stopu, zachovávajúc si zároveň všetky svoje vynikajúce fyzikálne vlastnosti.

Hlavnou surovinou tvaroviek je drevo, ktoré sa špeciálnou metódou mineralizácie zušľachtí a spracuje s cementom a vodou na 100% recyklovateľnú tvarovku. Tá sa na stavbe zalieva betónom, čím v sebe spája udržatelnosť, ekológiu a izolačné vlastnosti dreva s vysokou pevnosťou betónu.

Máte záujem o viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať Pozrieť kontakty
Tichá
lokalita
Atraktívne
bývanie
Spolupráca
s architektom
Showroom
vo Vrábľoch